HomeUncategorized倪瓚注音 教育部重編國語辭典修訂本

倪瓚注音 教育部重編國語辭典修訂本

教育部重編國語辭典修訂本

字詞 【潔 癖】 注音 ㄐㄧㄝ ˊ ㄆㄧ ˇ 漢語拼音 jié pǐ 釋義 過度愛好清潔的習性。《明史.卷二九八.隱逸傳.倪瓚傳》:「為人有潔癖,盥濯不離手。」
倪瓚:史上那個最潔癖的畫家 - 壹讀

中國情詩文選

標示注音 標示漢語拼音 標示注音及拼音 標示平仄聲 標示字韻 江城子 倪瓚 目前指數: 7 滿城風雨近重陽, 濕流光, 暗橫塘, 蕭瑟汀蒲, 岸柳送淒涼。 親舊登高前日夢, 松菊徑, 也應荒。 堪將何物比愁長? 綠 …
《中國書法》:倪瓚 - 每日頭條

中國情詩文選

標示注音 標示漢語拼音 標示注音及拼音 標示平仄聲 標示字韻 柳稍青 倪瓚 目前指數: 20 樓上玉笙吹徹, 白露冷, 飛瓊佩玦。 黛淺含顰, 香殘棲夢, 子規啼月。 揚州往事荒涼, 有多少, 愁縈思結。 燕語空 …
倪瓚——中國文人的精神彼岸 - 每日頭條
[求] 1-4A65
注音 注音二式 通用 漢語 耶魯 威妥瑪 ㄑㄧㄡˊ chiou2 chióu ciou2 cióu qiu2 qiú chyou2 chyóu ch’iu2 ch’iu2 CNS 1-4A65 Unicode 6C42 BIG-5 A844 EUC 8EA1CAE5 部首 水 筆畫 7 總筆畫 3 部首外
倪瓚
字音Q&A-2
 · DOC 檔案 · 網頁檢視二,注音「ㄋㄧㄝˋ」 疑難問題敘 述 「葉」公好龍如何讀? 問 題 「葉」字的讀音? 解 題 一,注音「ㄕㄜˋ 明史˙卷二九八˙隱逸傳˙倪瓚傳:為人有潔癖,盥濯不離手。 疑難問題敘 述 「哂笑」如何讀? 問 題 「哂笑」字的讀音? 解 題 一,注音
《中國書法》:倪瓚 - 每日頭條
靜默士的意思
元 倪瓚 《夜迫芙蓉洲走筆寄張煉師》詩:“因懷靜默士,竹林閟玄房。 百科解釋: 基本信息靜默士 拼音:jìng mò shì 注音:ㄐㄧㄥˋ ㄇㄛˋ ㄕㄧˋ詞語解釋隱居之士。
File:倪瓚.jpg - Wikimedia Commons

尤詬定義; 什麼是尤詬? 尤詬有1種意思

注音 ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ 發音 尤詬 定義 未分類 恥辱。元.倪瓚〈至正乙未素衣〉詩:「視民如豵,寧辟尤詬。」。 名詞 動詞 形容詞 副詞 其它 音節分析 尤 詬 ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ yóu gòu 參考書目 教育部重編國語辭典修訂本 :尤詬 (CC BY-ND 3.0 Taiwan) 導覽 其他用戶也
倪瓚 - JapaneseClass.jp
博客來-中國歷代畫家繪畫題跋選粹·倪瓚
書名:中國歷代畫家繪畫題跋選粹·倪瓚,語言:簡體中文,ISBN:9787540149000,頁數:30,出版社:河南美術出版社,作者:明瓚,出版日期:2019/12/01 中國繪畫融詩書畫印於一爐,極大地增加了中國繪畫在藝術性上的廣度與深度,成為一種綜合藝術。一幅
《中國書法》:倪瓚 - 每日頭條
詞語:雲林 (注音:ㄩㄣˊ ㄌㄧㄣˊ)
注音一式: ㄩㄣˊ ㄌㄧㄣˊ 漢語拼音: yún lín 釋義: 1.地名。位於大陸地區江蘇省金壇縣南西遙村。為明代于玉德所建,有三十六景。 2.山名。位於大陸地區江西省金谿縣東,勢極峻峭,上接雲際,故名。上有三十六峰,最高峰為出雲峰。 3.元代畫家倪瓚的別號。
典藏精選>”>
黿頭渚
黿頭渚山水雄偉,氣象闊大,非人工模擬自然的傳統造園手法所能匡范。故當初建園時,園主多以皇家宮苑為模式,並親率工匠去北京看樣仿造,號稱「寫放出自舊京,營造咸依法式」。尤以誦芬堂面闊五間,四面環水,三面迴廊,儼然丹籞水殿,臨湖之「具區勝境」坊,其景觀也極似頤和園排雲殿
概況 ·
倪瓚 倪瓚

書畫大家倪瓚,竟是個潔癖狂 - 壹讀